بیست و سومین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
بیست و سومین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
دوشنبه یک مهرماه 17:31 - 22:00 یزد- جاده یزد- شیراز - تفت- بعد اسلامیه- بعد عقاب کوه- روستای صادق آباد -باشگاه سوارکاری ونوس 09132521513
بیست و سومین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
بیست و سومین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
دوشنبه یک مهرماه 17:31 - 22:00 یزد- جاده یزد- شیراز - تفت- بعد اسلامیه- بعد عقاب کوه- روستای صادق آباد -باشگاه سوارکاری ونوس 09132521513
تماس در صورت بروز مشکل ثبت نام
09132521513
تماس دبیرخانه استعلام ثبت نام
09132521513
مشاوره ثبت نام
عدد 22 را به سامانه1000402402 ارسال کنید
آدرس و نقشه نشست

پیش ثبت نام

دوشنبه یکم مهرماه 1398

باتوجه به تکمیل ظرفیت ثبت نام در روز 31 شهریورماه
پیش ثبت نام بیست وسومین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید به پایان رسید.