بیستمین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
بیستمین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
دوشنبه سوم تیرماه 18:01 - 22:00 یزد- صفاییه - بلوار شهید قندی- میدان ریاضی - روبروی بیمارستان شهید صدوقتی- مجموعه هتل راه و ما، سالن کنفرانس 09132521513
بیستمین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
بیستمین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
دوشنبه سوم تیرماه 18:01 - 22:00 یزد- صفاییه - بلوار شهید قندی- میدان ریاضی - روبروی بیمارستان شهید صدوقتی- مجموعه هتل راه و ما، سالن کنفرانس 09132521513
تماس در صورت بروز مشکل ثبت نام
09132521513
تماس دبیرخانه استعلام ثبت نام
۰۹۳۳۱۳۲۴۰۶۰
مشاوره ثبت نام
عدد 20 را به سامانه1000402402 ارسال کنید
پیش ثبت نام در گردهمایی

ثبت نام بیستمین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید - 3 تیرماه 1398

گالری عکس گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید (به زودی)

ویدئو و فیلم همایش گردهمایی(به زودی)

مقالات و مستندات کارآفرینی (به ز ودی)