بیست و چهارمین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
بیست و چهارمین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
دوشنبه پنجم آبان ماه 1398 17:31 - 22:00 یزد- جاده یزد- شیراز - تفت- بعد اسلامیه- بعد عقاب کوه- روستای صادق آباد -باشگاه سوارکاری ونوس 09132521513
بیست و چهارمین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
بیست و چهارمین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
دوشنبه پنجم آبان ماه 1398 17:31 - 22:00 یزد- جاده یزد- شیراز - تفت- بعد اسلامیه- بعد عقاب کوه- روستای صادق آباد -باشگاه سوارکاری ونوس 09132521513
تماس در صورت بروز مشکل ثبت نام
09132521513
تماس دبیرخانه استعلام ثبت نام
09132521513
مشاوره ثبت نام
عدد 24 را به سامانه1000402402 ارسال کنید
پیش ثبت نام در بیست و چهارمین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید

ثبت نام بیست و سومین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید - 1 مهرماه 1398

گالری عکس گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید (به زودی)

ویدئو و فیلم همایش گردهمایی(به زودی)

مقالات و مستندات کارآفرینی (به ز ودی)