بیست و سومین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
بیست و سومین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
دوشنبه یکم مهرماه 1398 18:01 - 22:00 یزد- جاده یزد- شیراز - تفت- بعد اسلامیه- بعد عقاب کوه- روستای صادق آباد -باشگاه سوارکاری ونوس 09132521513
بیست و سومین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
بیست و سومین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید
دوشنبه یکم مهرماه 1398 18:01 - 22:00 یزد- جاده یزد- شیراز - تفت- بعد اسلامیه- بعد عقاب کوه- روستای صادق آباد -باشگاه سوارکاری ونوس 09132521513
تماس در صورت بروز مشکل ثبت نام
09132521513
تماس دبیرخانه استعلام ثبت نام
09132521513
مشاوره ثبت نام
عدد 23 را به سامانه1000402402 ارسال کنید
پیش ثبت نام در بیست و دومین گردهمایی

ثبت نام بیست و سومین گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید - 1 مهرماه 1398

گالری عکس گردهمایی اعضای باشگاه متفاوط باشید (به زودی)

ویدئو و فیلم همایش گردهمایی(به زودی)

مقالات و مستندات کارآفرینی (به ز ودی)